Benemerita nazione-: albanski vojnici i časnici u Zadru 16. – 18. stoljećeReportar como inadecuado
Benemerita nazione-: albanski vojnici i časnici u Zadru 16. – 18. stoljeće - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Papers and Proceedings of the Department of Historical Research of the Institute of Historical and Social Research of Croatian Academy of Sciences and Arts, Vol.27 December 2009. -

Rad je zasnovan na istraživanju dosadašnjih saznanja historiografije, kao i na podrobnoj raščlambi gradiva iz Državnog arhiva u Zadru, posebice fonda Spisi zadarskih bilježnika oporuke, inventari, ugovori. U radu se, tragom izvora i literature, ukazuje na temeljne sastavnice koje se odnose na prisutnost i djelovanje albanskih vojnika i časnika u Zadru u dugom vremenskom rasponu od kraja 16. do kraja 18. stoljeća. Posebna istraživačka pažnja usmjerena je na raščlambu načina bilježenja pripadnika te skupine albanskih useljenika u zadarskim vrelima imena, prezimena, činovi, pripadnost pojedinim postrojbama, mjesta njihova stanovanja u Zadru prema predjelima i četvrtima, gospodarskih mogućnosti posjedovanje pokretne i nepokretne imovine i novčanog kapitala, svakodnevlja obitelj i rodbina, prijateljske veze i poznanstva, kao i na raščlambu njihovih odnosa sa zadarskim vjerskim ustanovama i duhovnim osobama. U sklopu raščlambe tih sastavnica važno mjesto odnosi se na utvrđivanje oblika uključenosti i uklopljenosti albanskih vojnika i časnika u zadarsko društveno svakodnevlje, kao i na učestalost njihove povezanosti s drugim useljenicima u grad Zadar.

Dalmacija; Zadar; Albanija; Albanci; Mletačka Republika; mletačko-turski ratovi; vojna povijest; društvena povijest; rani novi vijek; migracijeAutor: Lovorka Čoralić - ; Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados