Korčulanske mjere za dužinu i površinu od 15. – 19. stoljećaReportar como inadecuado
Korčulanske mjere za dužinu i površinu od 15. – 19. stoljeća - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Papers and Proceedings of the Department of Historical Research of the Institute of Historical and Social Research of Croatian Academy of Sciences and Arts, Vol.27 December 2009. -

U ovom radu autorica prati razvoj mjernog sustava korčulanske komune u razdoblju od 15. do 19. stoljeća. Na temelju postignutih rezultata hrvatske metrologije, dosadašnjih autoričinih istraživanja, pisanih arhivskih i tiskanih izvora te trgovačkih priručnika raščlanjuje se razvoj osnovnih mjera za dužinu i površinu u navedenom razdoblju, od najstarijih komunalnih mjera, mjera mletačkog sustava, austrijskih mjera do modernog metričkog sustava. Korčulanska komuna, otok Korčula, dijelila je od 1420. godine političku sudbinu Dalmacije, te je postala dijelom mletačkog Stato da Mar. Nakon propasti Mletačke Republike 1797. g. i kratkotrajne francuske vladavine, 1805.–1813. postala je dijelom Habsburške Monarhije. Metrološki sustavi, u temelju ekonomski, redovito su ovisni i vezani uz političku vlast, pa su tako do uvođenja austrijskih mjera 1856. g. u uporabi mjere venecijanskog sustava, a još ranije komunalne mjere.

povijesna metrologija; mjere za dužinu i površinu; Dalmacija; Korčula; kasni srednji vijek; rani novi vijekAutor: Marija Zaninović-Rumora - ; Zavod za povijesne znanosti HAZU, Zadar, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados