Urbani razvoj i prostorna organizacija srednjovjekovnog VaraždinaReportar como inadecuado
Urbani razvoj i prostorna organizacija srednjovjekovnog Varaždina - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Papers and Proceedings of the Department of Historical Research of the Institute of Historical and Social Research of Croatian Academy of Sciences and Arts, Vol.27 December 2009. -

Na temelju arhivskih izvora, autor analizira urbani razvoj i topografiju grada Varaždina od 13. do kraja 15. stoljeća. Uvidom u srednjovjekovne isprave te uvažavajući rezultate dosadašnjih arheoloških istraživanja, autor donosi nove zaključke o prostornoj organizaciji, razvoju i tijeku izgradnje srednjovjekovnog grada Varaždina te njegovim gradskim funkcijama kao jednog od središnjih naselja srednjovjekovne Slavonije. Temeljem analize izvora izrađena je rekonstrukcija prostorne organizacije grada u razvijenom i kasnom srednjem vijeku.

Varaždin; srednji vijek; urbani razvoj; urbana topografija; centralne funkcijeAutor: Mirela Slukan Altić - ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados