Molekulni mehanizmi dinamike lanca i žilavost polimeraReportar como inadecuado
Molekulni mehanizmi dinamike lanca i žilavost polimera - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Polimeri : Plastics and Rubber Journal, Vol.30 No.2 December 2009. -

Nedavni primjeri pristupa modeliranju i računalnim proračunima plastičnosti i loma u polimernim sustavima dokazuju da se njihove karakteristike razlikuju od takvih procesa u kovinama. Fizičke mehanizme plastičnosti i loma prate procesi lokalizacije. Plastičnost i smično tečenje dovode do započinjanja i rasta smičnih vrpci koje su posljedica unutarnjeg omekšavanja nakon tečenja, za kojim slijedi usmjereno očvršćivanje. Do loma uobičajeno dolazi zbog mikronapuklina, s lokaliziranim deformacijama u njima koje se proširuju zbog mjesnoga plastičnog tečenja vrlo malih veličina. Porast mikronapuklina u polimerima može se, za staklaste polimere u čvrstom stanju, opisati modelom gibanja polimera gmizanjem. Tek su nedavno razvijeni konstitutivni modeli plastičnosti i modeli kohezivne plohe za napukline koje sadržavaju bitne karakteristike tih procesa. To se posebice potvrđuje usporedbom s vremenskom ljestvicom na kojoj su proučavani plastičnost i lom. Tako je još uvijek većina pitanja o polimernom lomu neodgovorena, pa tomu mogu računalna i modelna mehanika znatno pridonijeti.

gmizanje; lom; molekulna dinamika lanca; polimer; žilavostAutor: Želimir JELČIĆ - ; PLIVA-Istraživanje i razvoj d.o.o., Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados