Međimurska ojkonimija na mađarski načinReportar como inadecuado
Međimurska ojkonimija na mađarski način - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Folia onomastica Croatica, No.17 April 2009. -

Uvodni dio rada osvrt je na prvotne tragove međimurskih naselja i njihova imena te na pretkazivu prisutnost mađarskih elemenata u međimurskoj onimiji. Središnji je dio rada analiza nasilno pomađarenih ojkonima u sveopćoj mađarizaciji Međimurja potkraj 19. stoljeća. Bilježena mađarskom grafijom te lišena svega prepoznatljivo hrvatskog u izrazu i sadržaju, mađarska imena međimurskih naselja nikad nisu zaživjela u narodu. Odlaskom Mađara i ona postaju dio povijesti, podsjetnik na neuspio pokušaj zatiranja hrvatskog identiteta Međimurja.

Međimurje; ojkonimija; mađarizacijaAutor: Anđela Frančić - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb Orsolya Žagar Szentesi - ; Filozofski fakultet Sveuči

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados