Nacrt za zoonomastička istraživanja na primjeru imena konjaReportar como inadecuado
Nacrt za zoonomastička istraživanja na primjeru imena konja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Folia onomastica Croatica, No.17 April 2009. -

Kod imena životinja ili zoonima ponekad je veoma teško odrediti granicu između imena i apelativa od kojega je ime nastalo. U radu se analiziraju modeli imenovanja u zoonimiji, uglavnom na primjeru obrađivanih imena konja. Iako je taj model djelomice usporediv pa i podudaran s modelima imenovanja kod ostalih onomastičkih kategorija, ipak klasifikacija prikupljenih zoonima pokazuje da oni slijede neke svoje jedinstvene modele, u pravilu određene izravnim odnosom čovjeka i životinje.

zoonimi; imena životinja; imena konja; hiponimi; imenovanje; opća imenica; vlastita imenicaAutor: Dunja Brozović Rončević - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvatska Ankica Čilaš Šimpraga - ; Institut

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados