Splitska prezimena etnonimskog podrijetla s talijansko-hrvatskim jezičnim odlikamaReport as inadecuate
Splitska prezimena etnonimskog podrijetla s talijansko-hrvatskim jezičnim odlikama - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Folia onomastica Croatica, No.17 April 2009. -

Od svih splitskih prezimena u članku su opisana samo prezimena etnonimskog podrijetla i od njih samo ona s talijansko-hrvatskim jezičnim odlikama: Cicilijani, Despalatović, Padovan, Puizina, Ragusin Raguzin, Spalatin, Škalabrin, Trevisan Trevizan i Zaratin. Opisana su na svim razinama jezične im prirode, tj. na tvorbenoj, morfološkoj, fonološkoj i grafijskoj razini. Kako su ova prezimena nastala u jezičnom dodiru talijanskog i hrvatskoga jezika, u članku je naznačen i povijesni okvir u kojem je jezično prožimanje bilo dugotrajan proces od značajnije simbioze romanskog i hrvatskog etnosa u XI. stoljeću do naših dana. Naznačena je i nejezična zbilja kako se u izrazu ovih prezimena nazire prije svega u njihovoj današnjoj teritorijalnoj raspodjeli unutar nekadašnjih istočnojadranskih mletačkih stečevina na otočnom i priobalnom pojasu. Članak je napisan u znaku spoznaje današnje realnosti da su nepovratna prošlost ona vremena kad su se zbog političkih i nacionalnih interesa, preko potrebne mjere prilagodbe jezičnim sustavima, hrvatska prezimena potalijančivala i talijanska pohrvaćivala.

prezime; etnonim; jezični dodiri; hrvatsko-talijanskiAuthor: Živko Bjelanović - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska Marina Marasović-Alujević - ; Filozofski fak

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents