Vjeronauk u školi pred zahtjevima vrednovanjaReport as inadecuate
Vjeronauk u školi pred zahtjevima vrednovanja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.VII No.2 August 2009. -

U članku se prikazuju aktualne tendencije obrazovne politike u svijetu, a posebice u Europi i u Hrvatskoj, a potom se teološki i pedagoški propituje koncept obrazovanja i slika čovjeka koji stoje u pozadini tih tendencija. Ukazuje se na različite modele upravljanja kvalitetom i razvitka kvalitete obrazovanja te promišlja o vjeronauku pred zahtjevima vanjskog i unutarnjeg vrednovanja obrazovanja. Govori se o nužnosti i važnosti davanja povratne informacije i vrednovanja u vjeronaučnoj nastavi, o protežnosti i obuhvatnosti vrednovanja, o kriterijima vrednovanja u vjeronauku, o težnji za objektivnošću i pravednošću u vrednovanju, o usmjerenosti subjektu, o aspektima vjeronauka koji izmiču vrednovanju te o podređenosti vrednovanja religioznom odgoju i učenju. Na kraju se navodi prijedlog aspekata i sastavnica odgojno-obrazovnih ishoda odnosno religiozne kompetencije kojoj vodi vjeronaučna nastava.

vjeronauk; vrednovanje; središnjost osobe; obrazovna politika; koncept obrazovanja; religiozna kompetencijaAuthor: Ana Thea Filipović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents