Moderni pristup operaciji katarakte - Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik, Vol.14 No.78 October 2008.Reportar como inadecuado
Moderni pristup operaciji katarakte - Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik, Vol.14 No.78 October 2008. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik, Vol.14 No.78 October 2008. -

Moderna operacija katarakte podrazumijeva ultrazvučnu operaciju katarakte metodom fakoemulzifikacije s malim operativnim rezom od 2,2 mm i ugradnju umjetne intraokularne leće kroz sitne otvore. Današnja tendencija su mikrokirurške operacije katarakte s operativnim rezom manjim od 2 mm što rezultira smanjenjem operativnih i postoperativnih komplikacija, bržom rehabilitacijom vida i većim zadovoljstvom bolesnika. Danas su na raspolaganju multifokalne intraokularne leće koje uz otklanjanje katarakte korigiraju i prezbiopiju, te asferične intraokularne leće koje sprječavaju neugodnu sfernu aberaciju. Razvoj kirurgije katarakte prate i nova tehnološka dostignuća u sofisticiranim aparatima za fakoemulzifikaciju, kao i dizajn intraokularnih leća. Tako danas postoje intraokularne leće s plavim filterom za zaštitu makule ili pak torične intraokularne leće za istovremenu korekciju astigmatizma i afakije. Nažalost, sva spomenuta dostignuća u opremi i industriji intraokularnih leća, pored novih tehničkih vještina, zahtijevaju i veća financijska sredstva

katarakta; uklanjanje katarakte; leće, intraokularne; oftalmološki kirurški postupci, fakoemulzifikacijaAutor: Zdravko Mandić - Renata Iveković - Jelena Škunca Herman - Blanka Doko Mandić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados