Sigurnost i zaštita zdravlja pri prijevozu opasnih tvariReport as inadecuate
Sigurnost i zaštita zdravlja pri prijevozu opasnih tvari - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.48 No.2 June 2009. -

U radu je opisana zakonska regulativa kojom se propisuju uvjeti i način prijevoza opasnih tvari, potrebna dokumentacija kod skladištenja, otpreme i prijevoza. Definirane su i klasificirane opasne tvari prema ADR-u. Navedene su posebne mjere sigurnosti koje se provode kod prijevoza određenih vrsta opasnih tvari. Važno je označavanje i obilježavanje vozila za prijevoz opasnih tvari, ploče i listice opasnosti, pakiranje i označavanje ambalaže. Opisane su i sigurnosne mjere koje se provode na punilištima zapaljivih tekućina, kao i mjesta posebno uređena za punjenje, zabrane i ograničenja, te potrebna dokumentacija za prijevoz.

Iz navedenog se vidi da je djelovanje cijelog sigurnosnog lanca nužno i ovisno o dobrom poznavanju osnovnih svojstava i karakteristika tvari. Svi sudionici moraju poznavati i dosljedno poštovati zakonsku regulativu. Proizvođač mora znati svojstva opasne tvari, nadzorne službe moraju imati uvid o ugrožavanju i potencijalnoj opasnosti. Prijevoznik i interventne postrojbe moraju znati, temeljem uputa za hitne postupke prilikom nesreća i akcidenata, ispravno postupiti s obzirom na tvar od koje prijeti opasnost.

opasni materijali; transport opasnih tvari; Europ.konvencija o cestovnom prijevozu opasnih roba; legislativa i javni nadzor prometaAuthor: Šefik Mulić - ; Sinaco-član INA grupe Željko Benković - ; Sinaco-član INA grupe

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents