Razvoj propisa o dopuštenim emisijama štetnih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjemReportar como inadecuado
Razvoj propisa o dopuštenim emisijama štetnih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.48 No.2 June 2009. -

U radu je opisan razvoj propisa o dopuštenim emisijama štetnih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem u Europi u razdoblju od 1970. godine do danas, s osvrtom na njihov razvoj u budućnosti. Osim na zakonski ograničene emisije štetnih tvari, dan je osvrt i na zahtjeve na gorivo potrebne za ispunjavanje propisa Euro 5 i 6 kao i na emisiju CO2, plina koji nije zakonski ograničen, ali je staklenički plin na kojeg se odnosi sporazum iz Kyota.

Znatan napredak u smanjenju emisija štetnih tvari postignut je kontinuiranim poboljšavanjem tehnika pročišćavanja ispušnih plinova i uporabom sve kvalitetnijih goriva. Pritom treba naglasiti da se kvalitete goriva koje zahtijeva Svjetska povelja o gorivu Worldwide Fuel Charter - WWFC, koja predstavlja želje proizvođača motora, razlikuju od kvalitete goriva koju zahtijevaju propisi EU. Razvoj budućih propisa o emisiji i zahtjeva za kvalitetom goriva predstavlja isprepletene želje i mogućnosti proizvođača motora i vozila, proizvođača goriva, politike i zakonodavstva te pritiska „zelenih-. Posebnu težinu za donositelje zakonskih propisa u EU ima činjenica da je EU ovisna o uvozu goriva i svojevrsni je lider na području primjene alternativnih goriva i donošenja novih strožih propisa vezanih za emisije štetnih tvari.

ispušna emisija motora; zakonodavstvo zaštite okoliša; gledište dosadašnjeg i budućeg razvoja; Europa i svijetAutor: Goran Šagi - orcid.org-0000-0003-2970-7897 ; Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Rudolf Tomić - ; Sveu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados