Elemente de noutate in Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii româneReport as inadecuate
Elemente de noutate in Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia : Revue publiée par les Sections romane, italienne et anglaise de la Faculté des Lettres de l’Université de Zagreb, Vol.53 No.- May 2009. -

În decursul ultimelor două decenii limba română s-a îmbogăţit cu noi termeni specifi ci

perioadei noi pe care România a parcurs-o, a cunoscut o serie de transformări sub

aspect ortografi c, ortoepic şi morfologic pe care noua ediţie a „Dicţionarului ortografi c,

ortoepic şi morfologic al limbii române- le-a înregistrat şi normat. Schimbările pe care

noul dicţionar le aduce constituie tema prezentului articol care se adresează celor

interesaţi de evoluţia şi prefacerile pe care limba română le-a cunoscut în ultimele

două decenii.

dicţionar; ortografie; cuvânt-titlu; modifi care; regulăAuthor: Camelia Firica - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents