PRIORITIZACIJA PROJEKATA REGIONALNE PRIJENOSNE MREŽE U CILJU POTPORE PROIZVODNOJ DJELATNOSTI I RAZVOJU TRŽIŠTA U JUGOISTOČNOJ EUROPIReportar como inadecuado
PRIORITIZACIJA PROJEKATA REGIONALNE PRIJENOSNE MREŽE U CILJU POTPORE PROIZVODNOJ DJELATNOSTI I RAZVOJU TRŽIŠTA U JUGOISTOČNOJ EUROPI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

journal of energy, Vol.58 No.3 June 2009. -

Regija jugoistočne Europe SEE prolazi kroz kontinuirani proces promjena u djelatnostima proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije. Ove promjene se reflektiraju u svakoj državi najprije u vidu reorganizacije vertikalno integriranih elektroprivrednih kompanija, nakon čega slijedi funkcionalno razdvajanje prijenosa električne energije od proizvodnje i distribucije. Promjene u energetskom sektoru također imaju utjecaja na filozofiju planiranja proizvodne i prijenosne djelatnosti, posebno s obzirom na činjenicu da je većina zemalja jugoistočne Europe u tranziciji. U posljednjih nekoliko godina izrađene su brojne studije u cilju uspostave i harmonizacije zajedničkog regionalnog i šireg europskog tržišta električne energije. U ovom radu razmatra se interakcija između najvažnijih studija o proizvodnoj i prijenosnoj djelatnosti u regiji, a koje su predstavljene i o kojima se raspravljalo u nekoliko prilika na regionalnoj razini Atenski forumi, konferencije, radionice, internetske stranice, itd. Glavni cilj tih studija bio je asistirati Europskoj Komisiji EC, Svjetskoj banci WB i donorima pri utvrđivanju indikativne ljestvice prioriteta ulaganja u proizvodnju električne energije i financiranja odgovarajuće električne infrastrukture iz regionalne perspektive i u skladu s ciljevima tržišta električne energije u jugoistočnoj Europi. Uži cilj ovog rada je analiza regionalne prijenosne mreže za ispitane scenarije razvoja, a u skladu s informacijama i zaključcima iz ažurirane studije proizvodne djelatnosti tzv. GIS studija 1 i 4. Krajnji rezultat bi trebao biti ljestvica prioriteta novih interkonektivnih vodova u regiji nužnih za plasman proizvodnje električne energije iz novih objekata i održivost tržišta električne energije.

interkonekcije; prioritizacija; regija jugoistočne EuropeAutor: Goran Majstrović - orcid.org-0000-0002-0565-4981 ; Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb, Hrvatska Nijaz Dizdarević - ; Ene

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados