Tragom kapitulskih liturgijskih tradicijaReport as inadecuate
Tragom kapitulskih liturgijskih tradicija - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.38 No.3-4 April 1969. -

Bujan i lijepo razvijen liturgijski život krčkih seoskih kapitula nije mogao ostati bez traga u vjerskom životu krčke biskupije ovdje mislimo na staru krčku biskupiju — otok Krk. Značajna je u tom smislu ona izreka u vrbničkom glagoljskom misalu iz god. 1532: I biše lipa služba Bogu i svetoj divi Mariji«. Ta »lipa služba Bogu . . . « u krčkim župskim crkvama, kao i služba Božja na narodnom staroslavenskom jeziku, nijesu mogli ostati bez svoga učinka na vjerski i liturgijski život krčkih vjernika.

Što je značila staroslavenska služba Božja u krčkoj biskupiji i liturgijsko djelo krčkih popova glagoljaša među svojim vjernicima, svjedoči nam živ liturgijski život u krčkim župama već davno prije liturgijske obnove kod Hrvata, koja je započela kod nas neposredno iza prvog svjetskog rata. Ono za čim idu liturgijske odredbe II vatikanskog sabora, tj. za što masovnije i aktivnije sudjelovanje vjernika u bogoslužju, to je već odavna — prije toliko vjekova — bilo provedeno u našim glagoljaškim župama otoka Krka, kako se može vidjeti iz slijedećeg prikaza.Author: Mihovil BOLONIĆ -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents