INOVATIVNI TURISTIČKI PROIZVODI KAO MODEL RAZVOJA RURALNOGA TURIZMA U KONTINENTALNOJ HRVATSKOJReportar como inadecuado
INOVATIVNI TURISTIČKI PROIZVODI KAO MODEL RAZVOJA RURALNOGA TURIZMA U KONTINENTALNOJ HRVATSKOJ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta turistica nova, Vol.1. No.2. October 2007. -

SAŽETAK

Rad donosi poglede o strategiji razvoja ruralnog turizma u Krapinsko-zagorskoj županiji, koja se može aplicirati na razinu Republike Hrvatske kroz determinirani projekt koji sadržava dovoljnu kohezijsku silu da poluči signifikantne makroekonomske efekte na regionalni razvoj. Poseban naglasak stavljen je na model izračuna utjecaja inovativnih projekata u ruralnom prostoru na makroekonomske pokazatelje regije na primjeru analize pilot projekta «Razvoj ruralnog turizma baziran na revitalizaciji dvoraca i kurija Hrvatskog zagorja». Definiran model mjeri makroekonomske efekte, a daje sljedeće pokazatelje pilot projekta na Krapinsko-zagorsku županiju: utjecaj na BDP Krapinsko-zagorske županije, utjecaj na lokalni i regionalni proračun te utjecaj projekta na sektor turizma na županijskoj razini; u svjetlu sinergijskih efekata uslijed kompatibilnosti sa strateškim razvojnim ciljevima Republike Hrvatske i Europske unije, uključivo i sufinanciranje iz programa IPA-e u vremenskom periodu 2007.-2013. godine.

Ruralni turizam; BDP; cost-benefit analiza; inovativni turistički proizvodAutor: Siniša Hajdaš Dončić - Ivan Šmid - Ines Gašparlin -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados