STVARANJE PROGRAMA PREDMETA STRANOG JEZIKA. ANALIZA I OCJENA POTREBA - Pilot istraživanje o poznavanju poslovnog engleskog u turističkim agencijama u HrvatskojReportar como inadecuado
STVARANJE PROGRAMA PREDMETA STRANOG JEZIKA. ANALIZA I OCJENA POTREBA - Pilot istraživanje o poznavanju poslovnog engleskog u turističkim agencijama u Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta turistica nova, Vol.1. No.2. October 2007. -

Sažetak:

Autorice ovog istraživanja, koje je obuhvatilo 85 zaposlenih u turističkim agencijama Hrvatske, predaju Poslovni engleski jezik u turizmu na tercijarnoj razini obrazovanja i oblikuju programe za taj predmet. Zanimalo ih je koliko ti programi odgovaraju potebama zaposlenih u turističkoj djelatnsoti Hrvatske. Prvi dio istraživanja koji je ovdje prikazan obuhvatio je 85 ispitanika u turističkim agencijama Hrvatske. Autorice je zanimalo koju važnost poslodavci pridaju dobrom poznavanju poslovnog engleskog, koliko često ispitnici koriste poslovni engleski jezik na poslu, koje pisane i usmene jezične i komunikacijske vještine najčešće koritse, gdje su ih stekil, da li ih smatraju odgovarajućima za svoj posao i kako ih kane usavršiti.

poslovni engleski jezik; program predmeta; tercijarna razina; evaluacija programa; istraživanje; tursitičke agencije; HrvatskaAutor: Višnja Špiljak - Vera Krnajski-Hršak -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados