Nautički turizam Europe: kako ga definirati i razvrstatiReport as inadecuate
Nautički turizam Europe: kako ga definirati i razvrstati - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta turistica nova, Vol.1. No.2. October 2007. -

Sažetak:

Nautički turizam javio se krajem drugog milenija kao nova turistička vrsta s izraženom pomorskom komponentom. Njegov razvoj od samog početka bilježi kontinuirani rast po visokim razvojnim stopama. U prvoj fazi, razvoj nautičkog turizma nisu pratila adekvatna znanstvena istraživanja. Pojavila su se krajem prošlog stoljeća i nastavila početkom novog milenija. Analizirajući sadašnje stanje razvijenosti nautičkog turizma i dinamiku njegovog razvoja, moguće je definirati i osnovne zakonitosti tog razvoja. Nautički turizam postaje gospodarski značajna i sve važnija turistička vrsta te se sa pravom naziva nautička turistička industrija . Razvrstan u tri osnovne vrste: luke nautičkog turizma, charter i cruising, nautički turizam postaje primjer turističke industrije čiji je razvoj kako gospodarski tako i multifunkcionalan, i istraživački multidisciplinaran. Razvijajući se u uvjetima novih relacija među kompetentnim subjektima i na novim modelima razvoja u kojima prostorni činitelj dominira više nego ikada prije, nautički turizam ima ulogu lidera gospodarskog razvoja lokaliteta na kojem se pojavi. U uvjetima novooblikovanih europskih gospodarskih razvojnih modela u kojima su lokalna i regionalna zajednica nukleusi strateškog gospodarskog razvoja, nautički turizam ima posebnu ulogu. Stoga su sve češća istraživanja logičan odgovor na dinamičan razvoj nautičkog turizma u svim zemljama Europe i svijeta, a nacionalni interes posve je opravdan. Da bi istraživanja i njihovi rezultati bili znanstveno utemeljeni i praktično upotrebljivi potrebno je vrlo jasno definirati nautički turizam i razvrstati ga, čemu pridružujemo i ovaj članak.

definiranje nautičkog turizma; razvrstavanje nautičkog turizma; humanistička škola nautičkog turizma; znanstveno-praktično razvrstavanje nautičkog turizma; njemački model razvrstavanjaAuthor: Tihomir Luković -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents