HERMANN BAUSINGER, FORMEN DER »VOLKSPOESIE«. Grundlagen der Germanistik, 6. Erich Schmidt Verlag, Berlin 1968, 291 str.Reportar como inadecuado
HERMANN BAUSINGER, FORMEN DER »VOLKSPOESIE«. Grundlagen der Germanistik, 6. Erich Schmidt Verlag, Berlin 1968, 291 str. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.7 No.1 May 1970. -

Bausinger je jedan od vodećih mlađih njemačkih predstavnika one struje u folkloristici koja promatra folklor u njegovoj funkciji, u povijesnim mije¬nama, zanimajući se više od svega za njegovu sudbinu u današnjem urbanom svijetu, otvorena pogleda prema duhovnim zbivanjima u modernom društvu, na suprotnom polu od onoga sve do danas prisutnog romantičkoga idealizi-ranja folklorne idile, ali isto tako daleko i od shvaćanja da folklor pripada samo mrtvoj prošlosti bez daljih perspektiva. O autorovoj orijentaciji rje¬čito govori i naslov jedne druge njegove knjige: Narodna kultura u tehničkom svijetu 1961.Autor: Maja Bošković Stulli - ; Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados