Odgovornost novinara danas - MediAnali : International scientific journal of media, journalism, mass communication, public relations, culture and society, Vol.3 No.5 February 2009.Reportar como inadecuado




Odgovornost novinara danas - MediAnali : International scientific journal of media, journalism, mass communication, public relations, culture and society, Vol.3 No.5 February 2009. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

MediAnali : International scientific journal of media, journalism, mass communication, public relations, culture and society, Vol.3 No.5 February 2009. -

Ono paradoksalno «otkriće» jest da «istina» i «moral» prethode jedno drugom,

da su međusobno odgovorni, da logički postupak i aksiološko vrednovanje stoje u

odnosu konkurencije i komplementarnosti; razum, doduše, odlučuje o statusu

aksiološkog vrednovanja i prevrednovanja, ali i obrnuto je istina - moral privodi razum

pred svoje sudište.

Naime, tamo gdje svijest i savjest stoje jedno nasuprot drugome i jedno u

drugome neizbježnim se čine pitanja: je li «istina» onoliko «dobra» koliko je istinita i je li

«dobro» onoliko «istinito» koliko je dobro? Ta pitanja pogađaju egzistenciju u stvarnom

događanju svijeta života: ne može se naučiti plivati na suhom, za čišćenje ulice

kvalifikacija se stječe pred vlastitim vratima, gitara se uči svirati – svirajući! Izbjegava se

odgovornost svaki put kad se račun za ono što ovisi o nama isporučuje okolnostima.

Naime, egzistencija je uvijek ona sama i njezine okolnosti.

odgovornost; novinar; metafizika; deontologija; istina; moral; etika



Autor: Dragutin Lučić Luce -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados