OBLICI DOMOLJUBLJA I IZRAŽENOST HRVATSKOG NACIONALNOG IDENTITETAReportar como inadecuado
OBLICI DOMOLJUBLJA I IZRAŽENOST HRVATSKOG NACIONALNOG IDENTITETA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.18 No.3 101 June 2009. -

Prvi cilj rada jest provjeriti višedimenzionalnost hrvatskog

nacionalnog identiteta, točnije – razlikovanje dvaju tipova

domoljublja: kritičkog i nekritičkog te utvrditi njihov odnos s

općom izraženošću nacionalnog identiteta. Drugi cilj rada jest

provjeriti razlikuju li se nekritičko i kritičko domoljublje po

svojim odrednicama. Kao moguće odrednice dvaju tipova

domoljublja istraživanjem su obuhvaćena sociodemografska

obilježja, religioznost, politička orijentacija, važnost osobnog i

socijalnog identiteta za pojam o sebi te ratna stradanja.

Analizirani podaci prikupljeni su u svibnju 2008. godine

usmenom anketom u kućanstvima na reprezentativnom

nacionalnom uzorku N=1000. Provedena analiza glavnih

komponenata potvrdila je mogućnost razlikovanja dviju

relativno nezavisnih dimenzija pozitivnog odnosa prema

naciji, odnosno kritičkog i nekritičkog domoljublja, koje su

obje značajno pozitivno povezane s izraženošću nacionalnog

identiteta. Multivarijatnim analizama potvrđena je

opravdanost razlikovanja kritičkog i nekritičkog domoljublja.

Pritom je kao relativno najvažnija odrednica kritičkog

domoljublja utvrđena važnost osobnog identiteta za pojam o

sebi. Za razliku od toga važne samostalne odrednice

nekritičkog domoljublja jesu politička orijentacija, važnost

vjere, važnost socijalnog identiteta za pojam o sebi i

narodnost. Time je nekritičko domoljublje po svojim

odrednicama u velikoj mjeri slično samoj izraženosti

nacionalnog identiteta, za koji su isto tako bitne odrednice

važnost socijalnog identiteta, narodnost i politička orijentacija.

kritičko domoljublje; nekritičko domoljublje; osobni identitet; socijalni identitet; politička orijentacijaAutor: Renata FRANC - orcid.org-0000-0002-1909-2393 ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb Ines IVIČIĆ - orcid.org-0000-000

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados