STAJALIŠTA HRVATSKE JAVNOSTI I ČASNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE SPRAM PRISTUPANJA REPUBLIKE HRVATSKE NATO-uReportar como inadecuado
STAJALIŠTA HRVATSKE JAVNOSTI I ČASNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE SPRAM PRISTUPANJA REPUBLIKE HRVATSKE NATO-u - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.18 No.3 101 June 2009. -

U radu se usporedno iznose i analiziraju rezultati anketnih

istraživanja stajališta hrvatske javnosti N=3420 i časnika OS

RH N=596 spram pristupanja Republike Hrvatske NATO-u,

provedenih 2008. godine. Pristupanje NATO-u prepoznala je

kao najpovoljniju vanjskopolitičku opciju za nacionalnu

sigurnost relativna većina građana 37% i od više od tri

četvrtine časnika 76,1%. Potporu pristupanju NATO-u na

zamišljenom bi referendumu glasovanjem iskazalo gotovo

dvostruko više građana 42,9% od onih koji mu se protive

23,1%, a za pristupanje glasovalo bi i gotovo četiri petine

časnika 78,3%. Očekivanja javnosti od mogućih posljedica

pridruživanja zemlje NATO-u uglavnom su povoljna u odnosu

na većinu vojnosigurnosnih, političkih i gospodarskih

posljedica. Iznimku čini očekivanje povećane izloženosti zemlje

terorističkom djelovanju koje dijele i časnici te mogućnosti

ograničavanja državne političke samostalnosti. Pretežno

negativne posljedice građani očekuju i na lokalnom socijalnom

i ekološkom planu. Procjene časnika naglašenije su pozitivne u

odnosu na većinu očekivanih vojnosigurnosnih, političkih i

gospodarskih posljedica, pri čemu negativne posljedice, za

razliku od građana, časnici ne očekuju ni na socijalnom ni na

ekološkom planu. U cjelini, rezultati pokazuju razmjernu

podudarnost orijentacija javnosti i časnika, pri čemu časnici

naglašenije iskazuju potporu pristupanju NATO-u.

NATO; Republika Hrvatska; javnost; časnici OS RHAutor: Tomislav SMERIĆ - ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb Anka MIŠETIĆ - ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados