Uz temu: HRVATSKA VOJSKA - HRVATSKO DRUŠTVOReport as inadecuate
Uz temu: HRVATSKA VOJSKA - HRVATSKO DRUŠTVO - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.18 No.3 101 June 2009. -

Oružane snage Republike Hrvatske – OS RH Hrvatska vojska, čije je osnivanje za

Domovinskog rata obilježeno masovnim izravnim i neizravnim udjelom građana, nedvojbeno

predstavljaju jednu od ključnih formativnih institucija suvremene hrvatske države. Njihov

nastanak ne mijenja samo obilježja državno-administrativnih struktura u odnosu na položaj

vojnih struktura u prethodnom razdoblju nego i ukupnu institucionalnu konfiguraciju

hrvatskoga društva. S druge strane, javnost u modernim demokratskim društvima, pa tako i

u hrvatskome, prerasta u aktera izvanredne važnosti u formuliranju nacionalnih vojno-sigurnosnih

politika, čija je uloga dodatno pojačana u kontekstu novih izazova koje donosi promijenjeni

posthladnoratovski geopolitički i sigurnosni ambijent. Raspoloženje javnosti postaje

jednom od ključnih strategijskih varijabli, definirajući granice prihvatljivosti kojima i

demokratski legitimirane političke elite moraju prilagoditi svoje djelovanje. Istodobno, svijest o

javnoj percepciji problematike vezane uz oružane snage, sigurnost i obranu osigurava i oslonac

u provedbi orijentacija usvojenih u sklopu relevantnih sektorskih strategijskih dokumenata i

opće nacionalne strategije razvitka, olakšavajući ostvarivanje potrebnoga širokog nacionalnog

konsenzusa. Pritom na umu treba imati činjenicu da se kompleksan odnos -društvo – oružane

snage- ne iscrpljuje tek institucionaliziranim formalnim odnosima civilnih političkih i vojnih

institucija nego taj odnos čini zamršena i dinamična interakcijska mreža vojnoga i civilnih

društvenih sektora, pri čemu javnost ima važnu ulogu političke arene demokratske legitimacije

oružanih snaga.Author: Tomislav Smerić - ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents