Kanon 1374. i stav Katoličke crkve prema masonimaReport as inadecuate
Kanon 1374. i stav Katoličke crkve prema masonima - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Church in the World : Church in the World, Vol.37 No.4 December 2002. -

Slobodne zidare ili, kako se običaje reći, masone, Zakonik

kanonskoga prava za Latinsku crkvu iz 1983. godine u kan. 1374.

nije poimence spomenuo. Zakonik iz 1983., naime govori općenito

da treba kazniti pravednom kaznom, onoga katolika koji bi se

upisao u društvo koje rovari protiv Crkve, a onoga tko bi ga

promicao ili vodio, interdiktom. Takav stav Katoličke crkve nije

protiv vjerske slobode; ona ima pravo donositi zakone za svoje

vjernike. Općenito izražavanje crkvenog zakonodavca različito je

od propisa Zakonika iz 1917. kan. 2335. i njegovih izvora. Samo

dan prije stupanja na snagu Zakonika iz 1983. Kongregacija za

nauk vjere 26. studenoga 1983. očitovala se posebnim dokumentom,

Quaesitum est, te izjavila da je nauk masonskih

-društava nepomirljiv s Crkvenim naukom, da ostaje neizmijenjen

negativni stav Crkve u pogledu masonskih društava-, te da katolici

koji se upišu u masonska društva teško griješe, tako da ih se ne

smije pripustiti na svetu pričest. U očitovanju Quaesitum est izričito

se spominje očitovanje Kongregacije od 17. veljače 1981., stoje

jedan od izvora za kan. 1374. Rad smo razdijelili u tri dijela: 1.

Izricanje crkvenih kazni; 2. Kan. 1374.; 3. Stav Katoličke crkve o

masonima iz Quaesitum est-.

Katolička crkva; Zakonik; upis; društva; masoni; kazna; interdiktAuthor: Juraj Brkan - ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents