Sveta pričest i štovanje euharistijskog otajstva izvan mise II.Reportar como inadecuado
Sveta pričest i štovanje euharistijskog otajstva izvan mise II. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.37 No.4 December 2002. -

Autor u ovom radu analizira Rimski obrednik: -Sveta pričest i

štovanje euharistijskog otajstva izvan mise-. Obrednik Je utemeljen

na najvažnijem teološkom načelu o euharistijskom otajstvu, naime

da Je euharistijsko slavlje, misna žrtva središte liturgijskog života

Crkve, te stoga izvor i svrha svih vidova štovanja euharistije izvan

mise. Stoga misa ima prednost pred svim oblicima štovanja

euharistije izvan mise. Obrednik prihvaća i pretoče u obrede

ispravne teološke norme i upute o štovanju euharistijskog otajstva

sadržane u raznim posaborskim dokumentima, ali donosi i neke

nove. Upravo stoga ovaj obrednik dijeljenje pričesti i sve oblike

štovanja euharistije izvan mise usko povezuje s misom i naglašava

da svi ti oblici štovanja počinju od mise, proširuju milost

euharistijske žrtve i na one koji nisu mogli sudjelovati na misi, i

ponovno ih upućuju i pripravljaju na buduća euharistijska slavlja.

Kristu u euharistiji treba se klanjati, ali prije svega taj sakrament

treba blagovati, jer je blagovanje prvotnije od klanjanja. Prvotna

svrha čuvanja euharistije nakon mise jest davanje popudbine

bolesnicima, na drugom mjestu je dijeljenje pričesti onima koji nisu

mogli sudjelovati na misi, a klanjanje dolazi na treće mjesto. I kad

govori o opravdanosti i potrebi dijeljenja pričesti izvan mise,

obrednik jasno ističe da pričest pod misom spada na bit mise, te

vjernici najsavršenije sudjeluju u misi, ako se pričeste nakon

svećenikove pričesti, i to hostijama posvećenima u toj misi, ali

preporučuje i pričest izvan mise, koja je također bitno povezana s

misom. Obrednik opetovano naglašava da i svi ostali oblici štovanja euharistije izvan mise: klanjanje, izlaganje, euharistijski blagoslov,

euharistijske procesije i kongresi, imaju svoje izvorište u euharistijskoj žrtvi i stoga ona treba biti središte i vrhunac, polazna i dolazna točka svih oblika štovanja euharistije. Pastoralna praksa pokazuje da još uvijek ima postupanja koja nisu u skladu s ispravnim teološkim načelima ovog obrednika. Potrebno gaje dobro upoznati, da bi se moglo po njemu postupati. Ovim radom želimo tome pridonijeti.

euharistijsko otajstvo; štovanje euharistije; izvan mise; euharistijsko slavlje; teološka načela; misa izvor i vrhunac; poklonstveno štovanje; čuvanje euharistije; pričest; klanjanje; izlaganje euharistije; euharistijske procesije; euharistijski kongresiAutor: Marin Škarica - ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados