WOLFGANG JACOBEIT. BÄUERLICHE ARBEIT UND WIRTSCHAFT. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte der deutschen Volkskunde. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Volkskunde, BdReportar como inadecuado
WOLFGANG JACOBEIT. BÄUERLICHE ARBEIT UND WIRTSCHAFT. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte der deutschen Volkskunde. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Volkskunde, Bd - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.5 i 6 No.1 June 1967. -

U studenom god. 1961. na Humboldtovu univerzitetu u Berlinu održao je W. Jacobeit habilitaciono predavanje Seoski rad i njegovo istraživanje u Njemačkoj; taj je rad postao osnova knjizi izdanoj 1965. god. U predgovoru autor konstatira da je još god. 1889. dakle pred više od 75 godina, na sjednici berlinskog »Komiteta za osnivanje muzeja za njemačke narodne nošnje i tvorevine kućnog tkanja« zaključeno da, uz dosadašnja istraživanja, treba više proučavati kako narod gradi kuće i gospodarske zgrade, kako se odijeva, koliko se bavi stočarstvom, poljodjelstvom, lovom i ribolovom, kakvim se kućnim obrtom bavi i kakva su mu pomagala

.Autor: Josip Milićević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados