VENTILACIJSKE FUNKCIJE PLUĆA MLADIH JEDRILIČARA I VATERPOLISTAReportar como inadecuado
VENTILACIJSKE FUNKCIJE PLUĆA MLADIH JEDRILIČARA I VATERPOLISTA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

OUR SEA : International Journal of Maritime Science & Technology, Vol.56 No.1-2 June 2009. -

Cilj je istraživanju bio izmjeriti i ustanoviti veličine parametara koji opisuju ventilacijske funkcije pluća mladih jedriličara

i vaterpolista te utvrditi razlike u plućnim kapacitetima i volumenima između tih dviju skupina mladih sportaša i

kontrolne skupine nesportaša iste dobi.

Uzorak ispitanika činili su jedanaestogodišnji jedriličari N = 19 i jedanaestogodišnji vaterpolisti N = 23. U

kontrolnoj skupini bilo je trideset jedanaestogodišnjih nesportaša N = 30.

Uzorak varijabla sastojao se od šest varijabla plućne ventilacije: inspiracijski vitalni kapacitet, forsirani vitalni kapacitet,

forsirani ekspiracijski volumen u prvoj sekundi, forsirani ekspiracijski protok pri 50% FVK, forsirani ekspiracijski

protok pri 25% FVK, maksimalni ekspiracijski protok, dvije antropometrijske mjere visina tijela i masa tijela te dob

ispitanika.

Izvršena je univarijantna analiza varijance i diskriminativna kanonička analiza poradi utvrđivanja razlika između skupine

ispitanika. Rezultati su analiza pokazali da postoje znatne razlike između skupina sportaša i nesportaša na području

ventilacijske funkcije pluća, pa se može zaključiti da je utjecaj sportske aktivnosti, dakle programiranog treninga

vaterpola i jedrenja, od iznimnoga značenja za razvoj ventilacijskih parametara mladih sportaša.

plućni kapaciteti; plućni volumeni; sportska aktivnost; jedrenje; vaterpoloAutor: Mladen Hraste - ; Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta u Splitu Vinko Lozovina - ; Pomorsk

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados