POMORSKA HIPOTEKA MORTGAGE U ENGLESKOM I AMERIČKOM PRAVUReportar como inadecuado
POMORSKA HIPOTEKA MORTGAGE U ENGLESKOM I AMERIČKOM PRAVU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

OUR SEA : International Journal of Maritime Science & Technology, Vol.56 No.1-2 June 2009. -

U ovom radu autorica razmatra brodsku hipoteku u engleskome i američkom pravnom sistemu. Najprije se daje

opći osvrt na pravni institut mortgagea i na njegovo reguliranje prema relevantnim međunarodnim konvencijama.

Nakon toga, detaljno se analizira mortgage u engleskome i američkom pravnom sistemu. Također, u članku se

objašnjava mortgage u njegovu izvornom common law obliku, kao vrlo pogodan instrument koji se upotrebljava

za osiguranje dugoročnih kredita u pomorskom poslovanju, što je bilo tako čak i prije nego je on u odgovarajućem

zakonodavstvu, kako u Engleskoj, tako i u Americi, bio prihvaćen. On će kasnije biti naveliko zastupljen u pomorskom

pravu kao instrument pogodan za izvršenja na dugoročnim dugovanjima. Autorica izlaže i razlike između hipoteke

kao kontinentalnog instituta za osiguranje dugoročnih kredita u pomorskom poslovanju i mortgagea, pa zaključuje

da su mnoge europske i druge države u posljednje vrijeme voljne prihvatiti neke od osobina engleskoga i američkog

mortgagea, kao što je pravo deposesije broda i slično.

hipoteka na brodu; založno pravo; pisani i nepisani mortgage; uspostavljanje mortgagea i njegovo izvršenjeAutor: Jelena Nikčević Grdinić - ; Fakultet za pomorstvo, Kotor

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados