REVIZIJA LLOYD’S OPEN FORM LOF 2010 – UČINKOVITIJA ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠAReport as inadecuate
REVIZIJA LLOYD’S OPEN FORM LOF 2010 – UČINKOVITIJA ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

OUR SEA : International Journal of Maritime Science & Technology, Vol.56 No.1-2 June 2009. -

Rad se bavi utjecajem zaštite morskog okoliša na razvoj autonomnog prava spašavanja sadržanom u standardiziranim

obrascima ugovora o spašavanju Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement Lloyd’s Open Form – LOF. Povijest tog

obrasca duga je više od sto godina, s tim da se obrazac povremeno revidirao. Danas je u primjeni LOF 1995 i LOF 2000, a

u pripremi je novi LOF, koji bi se trebao objaviti 2010. godine i nosio bi oznaku LOF 2010. Najvažnije promjene unesene u taj

obrazac povezane su s redakcijom iz 1980. godine – LOF 1980. Tad je prvi put u pravo spašavanja, poradi bolje zaštite morskog

okoliša, uveden izuzetak od općeprihvaćenog i davno utemeljenog načela No Cure - No Pay bez korisnog rezultata ne postoji

ni pravo na nagradu. Daljnji razvoj obrasca LOF išao je u smjeru boljeg poticanja spašavatelja u sprječavanju onečišćenja

morskog okoliša. Danas je sprječavanje onečišćenja morskog okoliša prioritet u spašavanju. Pitanje koje konstantno muči

suvremene spašavatelje je dostatnost naknada koje su im na raspolaganju za sprječavanje onečišćenja u odnosu prema

njihovim povećanim troškovima spašavanja te izloženost građanskoj i kaznenoj odgovornosti. Činjenica je da sadašnji sustav

nagrađivanja ne zadovoljava i dostatno ne potiče spašavatelje u zaštiti morskog okoliša jer uz postojanje posebne naknade

i SCOPIC klauzule, spašavatelju ipak, kao stalan izvor prihoda, ostaje jedino nagrada za spašavanje koja je tradicionalno

ograničena vrijednošću spašene imovine. Zbog toga je hvalevrijedno stalno zalaganje i upozoravanje Međunarodnog

udruženja spašavatelja ISU o potrebi da se pronađe novi način kojim bi se poticalo u sprječavanju onečišćenja. Zasad je

najbrži i najučinkovitiji način nova revizija obrasca LOF kojom će se u pravo spašavanja, uz klasičnu nagradu, uvesti i tzv.

nagrada za zaštitu okoliša Environmental Salvage Awards.

spašavanje; No Cure - No Pay; obrazac LOF; ISU spašavatelji; zaštita morskog okoliša; nagrada za zaštitu okoliša Environmental Salvage AwardAuthor: Ranka Petrinović - ; Pomorski fakultet u Splitu Bisera Plančić - ; Pomorski fakultet u Splitu Nikola Mandić - ; Pomorski faku

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents