MODEL UČENJA NA DALJINU U FUNKCIJI RAZVOJA MENADŽERSKOG OBRAZOVANJA NA POMORSKIM FAKULTETIMAReportar como inadecuado
MODEL UČENJA NA DALJINU U FUNKCIJI RAZVOJA MENADŽERSKOG OBRAZOVANJA NA POMORSKIM FAKULTETIMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

OUR SEA : International Journal of Maritime Science & Technology, Vol.56 No.1-2 June 2009. -

Razvojem globalne komunikacijske mreže ostvarene su tehnološke pretpostavke za kvalitetnije obrazovanje na daljinu, što

nije novost koju donosi internetska tehnologija. S tim se pojmom susrećemo u različitim oblicima: u dopisnim školama, u

nastavnim radijskim i televizijskim emisijama, na nastavnim CD-romovima, to jest u svim onim oblicima učenja u kojima

su nastavnik i student međusobno prostorno udaljeni. Da bi postupak učenja na daljinu u funkciji razvoja menadžerskog

obrazovanja na pomorskim fakultetima bio uspješan, treba ostvariti komunikaciju između nastavnika i pomoraca. Veliku

podršku komunikaciji na daljinu danas pružaju raznovrsni videokonferencijski sustavi. Oni omogućuju sinkroniziranu

komunikaciju bez obzira na fizičku udaljenost korisnika i vrlo su koristan dodatak ostalim alatima za učenje na daljinu. U

ovom se radu izlaže model učenja na daljinu Distance Learning u okviru kojega bi se organizirali tečajevi na daljinu, prije

svega za studente i pomorce pomorskih fakulteta, ali i za sve ostale zainteresirane polaznike. Postoje dileme o izobrazbi

na daljinu kao o djelotvornom načinu davanja poduka u učenju. Pritom ima puno pitanja u vezi s tim koliko je učenje na

daljinu stvarno i uistinu učinkovito. Stoga su se ovdje pokušali dati o tome neki odgovori i moguća rješenja.

Internet; učenje na daljinu; videokonferencijski sustav; Teleconference RoomAutor: Frane Mitrović - ; Pomorski fakultet u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados