SIMULACIJA RADA DIZELSKOG MOTORA PRI PREKIDANJU DOBAVE GORIVA JEDNOM CILINDRUReportar como inadecuado
SIMULACIJA RADA DIZELSKOG MOTORA PRI PREKIDANJU DOBAVE GORIVA JEDNOM CILINDRU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

OUR SEA : International Journal of Maritime Science & Technology, Vol.56 No.1-2 June 2009. -

Raspoloživost propulzijskoga dizelskog motora u pogledu snage ili bilo koje druge značajke, pri raznim

eksploatacijskim uvjetima utvrđuje se proračunima, a potvrđuje empirijskim metodama. Računalno-simulacijski

modeli veoma su važni za takve analize. Računalno-simulacijski model brodskoga propulzijskog dizelskog motora

osnovan na matematičkom modelu, prikazan je u ovom radu 1. Model je upotrijebljen za analizu stacionarnih

i dinamičkih uvjeta rada sporohodnoga propulzijskog dizelskog motora s prednabijanjem i brodskoga vijčanog

propulzora s nepomičnim krilima. Model je izrađen uz uporabu računalne aplikacije MATLAB 7.0.4.- SIMULINK, na

osnovi detaljnoga matematičkog nultodimenzionalnog modela.

U ovome radu navedeni model je poslužio za raščlambu utjecaja promjene snage u pojedinim cilindrima na

radne značajke motora. Promjena snage simulirana je prekidanjem dobave goriva jednome cilindru pri različitim

opterećenjima motora i različitim ograničenjima poluge goriva. Analizom rezultata simulacije utvrđene su granice

radnih značajka motora i sigurna pogonska stanja.

dizelski motor; simulacija; dobava gorivaAutor: Nikola Račić - orcid.org-0000-0002-9089-089X ; Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu Zdeslav Jurić - ; Pomorski fakultet Sv

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados