Koliko je dobre vladavine u hrvatskoj e-vladaviniReportar como inadecuado
Koliko je dobre vladavine u hrvatskoj e-vladavini - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annals of the Croatian Political Science Association : political science journal, Vol.3. No.1. May 2007. -

Analizirajući vezu između pojmova governance, good governance i e-governance te demokracije, članak se se bavi pitanjem da li i do koje mjere hrvatske vlasti koriste Internet kako bi osnažile demokraciju u Hrvatskoj, odnosno koriste li Internet kao sredstvo komunikacije i informiranja građana kako bi prevladale nepovjerenje građana u državne institucije. Polazna je pretpostavka kako su principi dobre vladavine good governance identični praktičnim oblicima demokratične vladavine democratic governance, dok e-vladavina e-governance predstavlja nastojanje da se postigne dobra vladavina kroz upotrebu informacijske i komunikacijske tehnologije kako bi se povećala učinkovitost, dostupnost i demokratska odgovornost tijela državne uprave.

vladavina upravljanje; dobra vladavina; e-vladavina; e-vladavina u Hrvatskoj; javni menadžmentAutor: Nives Miošić Lisjak -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados