Srpska i hrvatska povijesna naracija - Annals of the Croatian Political Science Association : political science journal, Vol.3. No.1. May 2007.Reportar como inadecuado
Srpska i hrvatska povijesna naracija - Annals of the Croatian Political Science Association : political science journal, Vol.3. No.1. May 2007. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annals of the Croatian Political Science Association : political science journal, Vol.3. No.1. May 2007. -

Jugoslavija se raspala i upala u rat zbog različitih razloga. Članak se bavi ulogom povijesnih naracija, odnosno, neuspjehom da se razvije zajednička povijesna naracija, što je rezultiralo time da su različiti narodi Jugoslavije imali različito razumijevanje nekih važnih aspekata svoje povijesti, i udaljene i bliske prošlosti. Autorica razmatra srpsku i hrvatsku povijesnu naraciju, ističući osobito područja u kojima se razlikuju. Mnogi su srpski političari gledali na jugoslavensku državu kao na okvir u kojem su mogli ostvariti srpsku nacionalnu ideju, što znači, ideju da bi svi Srbi i sva područja naseljena Srbima trebali biti ujedinjeni u jednu državu. Mnogi su Hrvati imali konkurentnu predodžbu, koja je uvijek zamjerala činjenici da su Srbi tvorili najveću narodnosnu skupinu u zemlji i koja je sanjala o neovisnoj hrvatskoj državi. Autorica zaključuje da povijesne naracije pružaju okvire u kojima društvo može naći

odgovore na aktualna pitanja. Kroz optiku povijesne naracije fi ltrirao se i problem legitimnosti, tako da sustav kojeg je u nasljedstvo ostavio Tito nije bio samo -komunistički sustav-, nego za Srbe -antisrpski federalni sustav, kojeg je stvorio Hrvat, Tito-, ili za Hrvate -antihrvatski komunistički sustav, u kojem prevladavaju Srbi nauštrb Hrvata-, ili za Albance -zemlja Južnih Slavena, u kojoj su ne-Slaveni drugorazredni građani i u kojoj se gaze

legitimna prava Albanaca-.

povijesna naracija; Hrvati; Srbi; Jugoslavija; raspad JugoslavijeAutor: Sabrina Ramet -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados