Europeizacija i implementacija u Sloveniji, Češkoj Republici, Mađarskoj i PoljskojReport as inadecuate
Europeizacija i implementacija u Sloveniji, Češkoj Republici, Mađarskoj i Poljskoj - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annals of the Croatian Political Science Association : political science journal, Vol.3. No.1. May 2007. -

U članku se razmatra pitanje implementacijskog kapaciteta javnih uprava u četiri zemlje Srednje Europe: Sloveniji, Češkoj Republici, Mađarskoj i Poljskoj. Autor polazi od pretpostavke da poteškoće s implementacijom variraju u različitim sektorima, odnosno da proces tranzicije i europeizacije s jedne strane ima homogenizacijski učinak među različitim zemljama, dok s druge strane dovodi do visokog stupnja varijance među različitim sektorima, pri čemu odražava zadatke koji se dodjeljuju svakom tipu javne uprave. Ta se pretpostavka nastoji empirijski testirati, tako da se poteškoće s implementacijom tretiraju kao ovisna varijabla, uz razlikovanje dijela javne uprave koji ima proizvodne funkcije od onog dijela koji ima regulacijske zadatke. Jednak broj i tipovi poteškoća s implementacijom ukazuju na to da su one povezane s procesom tranzicije i europeizacije, a ne s nacionalnim ili sektorskim kontekstom. Rasprava se nastoji dopuniti analizom općih obrazaca doživljenih poteškoća s implementacijom.

implementacija; europeizacija; javna uprava; kapacitet javne uprave; sektori javne uprave; Slovenija; Češka Republika; Mađarska; PoljskaAuthor: Lars Johannsen -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents