Europeizacija nacionalnih politika: koncept i istraživački pristupReportar como inadecuado
Europeizacija nacionalnih politika: koncept i istraživački pristup - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annals of the Croatian Political Science Association : political science journal, Vol.3. No.1. May 2007. -

Odnos Europske unije i nacionalne države, u teorijskom objašnjenju integracijskog procesa, može se promatrati iz -žablje- bottom-up, te -ptičje- top-down perspektive. S prvog stajališta objašnjava se proces i smjer institucionalne izgradnje, dakle, sama integracija, dok se s drugog stajališta promatraju promjene u nacionalnim državama uzrokovane utjecajem europskih institucija, političkih procesa i posebnih politika, odnosno, pitanje europeizacije. U istraživanju slučajeva promjena na razini nacionalnih država pod utjecajem europeizacije, vrlo primjerenim se pokazuje neoinstitucionalistički pristup, poglavito u svojoj izvedenici kao historijski institucionalizam. Njime se najprimjerenije zahvaća svu složenost odnosa između struktura, aktera i povijesnog konteksta u integracijskom procesu, i omogućava procjenu i objašnjenje njihovog pojedinačnog doprinosa u izvršenim nepromjenama. Teorijska konceptualizacija adaptacijskog pritiska, kao objašnjavajućeg mehanizma za smjer i opseg promjena na nacionalnoj razini, ukazuje na dvije logike ponašanja aktera i institucija: racionalističku logiku slijeđenja cilja u procesu preraspodjele resursa, i sociologijsku logiku pristajanja kroz proces učenja i socijalizacije.

europeizacija; top-down perspektiva; adaptacijski pritisak; neoinstitucionalistički pristup; historijski institucionalizamAutor: Mario Sošić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados