Izlazak EU iz jezičnog pata:Je li veza jezika i kulture supstancijalna ili akcidentalnaReportar como inadecuado
Izlazak EU iz jezičnog pata:Je li veza jezika i kulture supstancijalna ili akcidentalna - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annals of the Croatian Political Science Association : political science journal, Vol.3. No.1. May 2007. -

Jezična politika povijesno je u domeni suverene države, no Europska unija, kao povijesno unikatan tip supranacionalne integracije, svojim odredbama o upotrebi i statusu jezika stavlja državu u novu situaciju i povratno djeluje na unutrašnji jezični razvoj, bitno utječući i na funkcionalni i kulturološko-identitetski aspekt nacionalnih ili službenih jezika. Nekoliko recentnih presuda Europskog suda pravde ECJ otvara mogućnost da se počne eksplicite rješavati dugogodišnji sukob između načela jednakopravnosti svih -državnih- jezika i potrebe za komunikacijskom efi kasnošću. U radu se analiziraju dotične -lingvističke- presude i njihove konsekvencije u odnosu na čvrste stavove Europskog parlamenta i Europske komisije o načelnoj ravnopravnosti svih službenih jezika država članica.

Europska unija; Europski sud pravde; jezična politika; kultura; komunikacija; jezične industrijeAutor: Ivo Žanić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados