Koncepti demokracije u Europskoj uniji - Annals of the Croatian Political Science Association : political science journal, Vol.3. No.1. May 2007.Reportar como inadecuado
Koncepti demokracije u Europskoj uniji - Annals of the Croatian Political Science Association : political science journal, Vol.3. No.1. May 2007. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annals of the Croatian Political Science Association : political science journal, Vol.3. No.1. May 2007. -

Autori prikazuju razdoblje demokratizacije i uvođenja različitih koncepata demokracije u Prijedlog Ugovora o Ustavu za Europu. Prvi susret koncepata demokracije zbio se u vrijeme djelovanja Konvencije, od veljače 2003. godine do lipnja 2003. godine. U vrijeme djelovanja Konvencije razbuktala se bitka između vodećih aktera različitih koncepata demokracije za njihovo odgovarajuće mjesto u Planu i Prijedlogu Ugovora o Ustavu za Europu. U članku se naglašava da su ključne institucije EU-a tijekom 2005. i 2006. godine oblikovale dokumente u kojima su zagovarale, prije svega, svoje koncepte demokracije i s tim se upustile u političku bitku te bitku za stjecanje što šire potpore za svoj koncept. U tom su se razdoblju trebala riješiti otvorena pitanja glede sudbine Prijedloga Ugovora o Ustavu za Europu, a u tom sklopu i uređenja demokratskog života u EU-u. Međutim, u vrijeme ratifi kacije je u Francuskoj i Nizozemskoj došlo do neželjenog odbijanja predloženog ustava koje je aktiviralo ponovnu raspravu o demokratskom uređenju Europske unije. Na proljetnom susretu Europskog savjeta 2006. godine -razdoblje za razmišljanje- se produžilo sve do kraja 2008. godine.

Prijedlog Ugovora o Ustavu za Europu; Europska komisija; Europski parlament; Europski socijalni odbor; Odbor regija; participativna demokracija; deliberativna demokracija; neposredna demokracija; reprezentativna demokracija; elektronska demokracijaAutor: Andrej Lukšić - Maja Bahor -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados