Komparativna istraživanja polupredsjedničkih sustava u Srednjoj i Istočnoj Europi: problemi koncepcijske rastezljivosti, selekcijske pristranosti,tipologiziranja i denominiranjaReport as inadecuate
Komparativna istraživanja polupredsjedničkih sustava u Srednjoj i Istočnoj Europi: problemi koncepcijske rastezljivosti, selekcijske pristranosti,tipologiziranja i denominiranja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annals of the Croatian Political Science Association : political science journal, Vol.3. No.1. May 2007. -

Autorica se bavi teorijskim i metodološkim problemima komparativnih istraživanja polupredsjedničkih sustava u Srednjoj i Istočnoj Europi. U prvom dijelu članka prikazuje tri pravca interpretacija kojima se pobija Duvergerov koncept polupredsjedničkog sustava kao političkog sustava sui generis. U drugom dijelu izlaže maksimalistička i minimalistička shvaćanja semiprezidencijalizma u suvremenoj politološkoj literaturi. U trećem dijelu razlaže probleme koncepcijske rastezljivosti, selekcijske pristranosti, tipologizacijskih nejasnoća i denominacijske zbrke što prate komparativna istraživanja polupredsjedničkih sustava u dvjema europskim tranzicijskim regijama. U četvrtome, završnom dijelu izlaže vlastiti pristup konceptualizaciji i tipologizaciji polupredsjedničkog sustava.

polupredsjednički sustavi; Srednja i Istočna Europa; komparativna politika; Duvergerov koncept polupredsjedničkog sustavaAuthor: Mirjana Kaspović - ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu,Zagreb,Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents