Komparativna istraživanja polupredsjedničkih sustava u Srednjoj i Istočnoj Europi: problemi koncepcijske rastezljivosti, selekcijske pristranosti,tipologiziranja i denominiranjaReportar como inadecuado
Komparativna istraživanja polupredsjedničkih sustava u Srednjoj i Istočnoj Europi: problemi koncepcijske rastezljivosti, selekcijske pristranosti,tipologiziranja i denominiranja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annals of the Croatian Political Science Association : political science journal, Vol.3. No.1. May 2007. -

Autorica se bavi teorijskim i metodološkim problemima komparativnih istraživanja polupredsjedničkih sustava u Srednjoj i Istočnoj Europi. U prvom dijelu članka prikazuje tri pravca interpretacija kojima se pobija Duvergerov koncept polupredsjedničkog sustava kao političkog sustava sui generis. U drugom dijelu izlaže maksimalistička i minimalistička shvaćanja semiprezidencijalizma u suvremenoj politološkoj literaturi. U trećem dijelu razlaže probleme koncepcijske rastezljivosti, selekcijske pristranosti, tipologizacijskih nejasnoća i denominacijske zbrke što prate komparativna istraživanja polupredsjedničkih sustava u dvjema europskim tranzicijskim regijama. U četvrtome, završnom dijelu izlaže vlastiti pristup konceptualizaciji i tipologizaciji polupredsjedničkog sustava.

polupredsjednički sustavi; Srednja i Istočna Europa; komparativna politika; Duvergerov koncept polupredsjedničkog sustavaAutor: Mirjana Kaspović - ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu,Zagreb,Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados