Prostorne značajke nataliteta u HrvatskojReportar como inadecuado
Prostorne značajke nataliteta u Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Geographical Bulletin, Vol.70. No.2. December 2008. -

U radu se razmatraju prostorne značajke nataliteta u Hrvatskoj. Analiza je utemeljena na prosječnoj općoj stopi nataliteta za trogodišnje razdoblje 2001-2003. Da bi se isključio utjecaj razlika u dobnom sastavu pri usporedbi rodnosti pojedinih populacija, pribjeglo se izračunavanju tzv. standardizirane opće stope nataliteta. Za standardno stanovništvo odabrano je ukupno stanovništvo Hrvatske. Upravni gradovi i općine pojedinačno osnovne su analitičke prostorne jedinice, a natalitet se razmatra i na razini županija te većih prostornih cjelina krško područje, panonsko područje, upravni gradovi-općine; u krškom području razlikuju se otočje, priobalje i unutrašnjost. U svim županijama i većim prostornim cjelinama naglašen je proces prostorne homogenizacije na razini niskog nataliteta. Pokazalo se da najveći standardizirani natalitet plodnost u hipotetičkim uvjetima imaju općine u unutrašnjosti krškog područja. Utvrđena je određena polarizacija nataliteta u hipotetičkim

uvjetima standardizirane dobne strukture. Jedan pol je u Bukovici i Dalmatinskoj zagori – hipotetički najplodnijem kraju Hrvatske, a drugi pol je u Istri i oko Rijeke – hipotetički

najmanje plodnom području.

natalitet; demogeografija; Hrvatska; 2001.-2003Autor: Ivo Nejašmić - ; Geografski odsjek PMF-a, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Ksenija Bašić - ; Geografski odsjek PMF-a

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados