Geoekološko vrednovanje speleoloških pojava Žumberačke goreReportar como inadecuado
Geoekološko vrednovanje speleoloških pojava Žumberačke gore - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Geographical Bulletin, Vol.70. No.2. December 2008. -

Geoekološko vrednovanje speleoloških pojava obavljeno je metodom indeksa rekreacijskog potencijala. Metoda je dijelom izmijenjena i dopunjena radi prilagođavanja posebnostima korištenja i zaštite spilja. Temelji se na brojnim podacima geomorfološkim, geološkim, hidrološkim i hidrogeološkim prikupljenim višegodišnjim speleološkim istraživanjima te na precizno definiranom načinu korištenja. Cilj vrednovanja bio je da se ustanovi u kojoj su mjeri pojedine spilje, s obzirom na tip korisnika i aktivnosti, pogodne za turističko korištenje. Vrednovane su na temelju fizičke pogodnosti, estetske i znanstveno-edukativne vrijednosti, podnošljivog kapaciteta prohodnosti i dostupnosti. Među osamnaest vrednovanih spilja koje odgovaraju potrebama razvoja avanturističkog speleološkog turizma, za korištenje ih je pozitivno ocijenjeno sedam.

geoekologija; speleološki turizam; Žumberačka goraAutor: Nenad Buzjak - orcid.org-0000-0001-8760-1906 ; Geografski odsjek, PMF-a, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Croatia

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados