Reforma školstva u vrijeme Druge austrijske uprave u Dalmaciji i knjižnice pučkih školaReportar como inadecuado
Reforma školstva u vrijeme Druge austrijske uprave u Dalmaciji i knjižnice pučkih škola - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Libellarium : journal for the history of writing, books and memory institutions, Vol.1 No.2 May 2009. -

Povijest školskih knjižnica u Dalmaciji počinje u 19. st., kada se one formiraju kao diferencirani i definirani subjekti u okviru sustava obrazovanja u Austro-Ugarskoj Monarhiji. U ovom je radu opisano stanje dalmatinskog pučkog školstva do njegove reforme 1869. i institucionalni okvir djelovanja školskih knjižnica pučkih škola nakon reforme, te je konceptualizirana društvena dimenzija njihova djelovanja. Prikazan je društveni, kulturološki i gospodarski sklop u kojemu su provođene reforme, zakoni i pravilnici kojima je uređen rad knjianica, te se pokušalo procijeniti kulturno stanje na dalmatinskom selu prije i nakon reforme. Pošlo se od teze da je škola, a u sklopu nje i školska knjižnica, modernizacijska ustanova. Kao takva, školska je knjižnica osim obrazovnih i odgojnih imala i šire zadaće koje je definiraju u sklopu modernizacijske tranzicije Dalmacije u drugoj polovici 19. stoljeća. Podloga za takav pristup bila je analiza izabranih referentnih tekstova u stručnoj i drugoj periodici i literatura koja se bavi poviješću školstva u Dalmaciji.

O reformi pučkog školstva u Dalmaciji objavljeni su mnogi radovi, ali se organizaciji i djelovanju školskih knjižnica, posebice knjižnica pučkih škola, pridavalo malo pozornosti. Ovaj se rad bavi upravo institucionalnim okvirima izgradnje sustava i uspostave školskih knjižnica u Dalmaciji u sklopu reforme obrazovanja koju je Austro-Ugarska Monarhija provela u drugoj polovici 19. st., tj. zakonskim i organizacijskim okvirima te konceptualizacijom njihova djelovanja u kontekstu tadašnjih socijalnih prilika.

Autor: Ivanka Kuić - ; University Library, Split

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados