Terminološki i metodološki aspekti u proučavanju zaštite stare knjižnične građeReportar como inadecuado
Terminološki i metodološki aspekti u proučavanju zaštite stare knjižnične građe - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Libellarium : journal for the history of writing, books and memory institutions, Vol.1 No.2 May 2009. -

Svrha je rada ponuditi detaljniji uvid u problematiku zaštite stare knjižnične građe kao doprinos njezinu očuvanju i dugotrajnom korištenju. Zaštita knjižnične građe složeno je pitanje koje se može promatrati s više aspekata. Pored razumijevanja temeljnih pitanja od čega štitimo knjižničnu građu te tko se bavi zaštitom, treba razumjeti i povezanost zaštite s poslanjem, funkcijom, okvirima i poslovanjem institucije unutar koje se ona provodi. U radu se terminološki razrađuju temeljni pojmovi problematike zaštite knjižnične građe s posebnim naglaskom na staru knjižničnu građu te se daje sustavan pregled razina, koncepata, pristupa i metoda zaštite knjižnične građe. Teorijski se razmatra upravljanje i organizacija zaštite stare knjižnične građe te se prikazuju neki od metodoloških aspekata u proučavanju zaštite. Analizirano je nekoliko praktičnih primjera koji mogu poslužiti kao ogledni modeli. Uvid u problematiku zaštite kakav je iznesen u radu valja razumjeti kao podlogu za daljnju primjenu na slične primjere.

Autor: Damir Hasenay - ; University J. J. Strossmayer in Osijek, Faculty of Philosophy, Department of Information Sciences, Osijek Maja

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados