Kaznenopravna i regionalna suradnja – napomene o odnosu prava i politikeReportar como inadecuado
Kaznenopravna i regionalna suradnja – napomene o odnosu prava i politike - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Adrias : Croatian Academy of Arts and Sciences Split Institute of Arts and Sciences journal, No.12 April 2005. -

Rad je podijeljen u četiri dijela. U prvome, autor razmatra odnos prava i politike, prava i moći. Posebno ga zanima na koji se način formira odnos prava i politike u supranacionalnom prostoru Europske unije, u kojoj se mjeri politika treba i smije služiti pravom, a pravo politikom kao instrumentom ostvarivanja svojih ciljeva. I gdje su granice uzajamne instrumentalizacije. U demokratskoj, slobodnoj pravnoj državi pravo ima primat nad politikom, ograničava politiku i daje joj legitimitet. Izvan pravne države, politika ima primat u odnosu na pravo. U drugome dijelu autor izlaže različite pravne prostore u kojima se pravo i politika sučeljavaju: nacionalni pravi prostor, međunarodni pravni prostor i supranacionalni europski pravni prostor. U trećem dijelu izloženi su temelji i granice pravne suradnje i odnos te suradnje prema političkoj suradnji. Kazneni sud za zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji osnovan je isključivo kao neovisan kazneni sud pa je u svome postupanju ograničen na kazneno postupovna sredstva koja mu je na raspolaganje stavio Statut 1993. i Pravila postupka 1994. uključujući njihove novele i priznata načela međunarodnog kaznenog prava. U trećemu dijelu autor govori o kritici prekoračenja nadležnosti, uzevši za primjer Europsku uniju, Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju, SAD i Stalni međunarodni kazneni sud. Autor ističe da način na koji je Vijeće ministara EU instrumentaliziralo kazneni sud UN-a za unutareuropske političke ciljeve ne predstavlja postupak primjeren europskom pravnom prostoru.

pravo; politika; nacionalni pravni prostor; međunarodni pravni prostor; supranacionalni europski pravni prostor; Europska unija; Tribunal za zločine počinjene u bivšoj JugoslavijiAutor: Herwig Roggemann - ; Freie Universität, Berlin, Bundesrepublik Deutschland

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados