Nastojanja u obnovi sela Slovenije - Sociology and Space, Vol.41 No.1-2 159-160 April 2009.Reportar como inadecuado
Nastojanja u obnovi sela Slovenije - Sociology and Space, Vol.41 No.1-2 159-160 April 2009. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sociology and Space, Vol.41 No.1-2 159-160 April 2009. -

U Sloveniji su o obnovi sela pojedini stručnjaci počeli razmišljati neposredno nakon završetka Drugoga svjetskog rata, kada je nastajao nov koncept naseljavanja i prostornog razvoja sukladan razvojnoj koncepciji ondašnjega socijalističkoga društvenog sustava

u kojem su sredstva za proizvodnju bila državno vlasništvo, točnije

ubrzanom razvoju industrije i podruštvljavanju poljoprivrede.

Socijalna i gospodarska preobrazba ruralnog prostora vidljiva je, prijesvega, u selu pa se tako i u Sloveniji javila potreba za obnovom

sela, sukladno primjerima iz nekih europskih država. Prije desetak godina Ministarstvo za poljoprivredu Republike Slovenije odlučilo je započeti sprojektima obnove i razvoja sela. Analiza je pokazala da bi

projekti obnove i razvoja sela bili puno uspješniji kada bi se usporedili

s primjerima iz inozemstva, posebice iz Bavarske, te ako bi se primijenila relevantna metodologija prilagođena stupnju razvoja Slovenije. Stoga je potrebno osnovati relevantne službe, doraditi metodologiju za obnovu i razvojsela, te osigurati primjereno financiranje, a projektima dodati dijelove o uređenju zemljišta. Unatoč nedostacima koji se javljaju prigodom obnove nekih sela, vidljivi su i uspjesi. Autor zaključuje da je također nužno dopuniti i primijeniti odgovarajuće zakone i odrediti i razgraničiti nadležnosti između

ministarstava, te stvoriti uvjete za održivi razvoj i jačanje demokracije na lokalnoj razini.

prostorno planiranje; obnova sela; uređenje zemljišta; SlovenijaAutor: Anton Prosen - ; Sveučilište u Ljubljani, Fakultet građevinarstva i geodezije, Ljubljana, Slovenija

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados