POVEZANOST KARAKTERISTIKA TEMPERAMENTA I SPREMNOSTI DJECE ZA ŠKOLUReport as inadecuate
POVEZANOST KARAKTERISTIKA TEMPERAMENTA I SPREMNOSTI DJECE ZA ŠKOLU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Magistra Iadertina, Vol.3 No.1 December 2008. -

Prema Plominovom modelu temperamenta EASI, djetetov se temperament može mjeriti na četiri dimenzije: emocionalnost, aktivnost, socijabilnost i impulzivnost. Djeci različitog temperamenta potrebno je i drugačije odgojno pristupati, pripremajući ih za polazak u školu. Zato je cilj ovog rada utvrditi relaciju između nekih karakteristika predškolske djece koje indiciraju spremnost za polaženje osnovne škole te karakteristika dječjeg temperamenta u djece Dječjeg vrtića -Dugo Selo- N=66. Analiza razlika u temperamentu EASI upitnik dječjeg temperamenta pokazala je da je među svim analiziranim nezavisnim varijablama te interaktivnim varijablama, jedina značajna razlika u temperamentu pronađena za varijablu spol. Rezultati u Obojenim progresivnim matricama CPM značajno su negativno povezani jedino s dimenzijom impulzivnosti za djevojčice i za svu djecu zajedno. Rezultati u testu Lorette Bender – Razvojni princip ocjenjivanja LB-R nisu značajno povezani ni s jednom dimenzijom temperamenta, a u Upitniku razvojnih problema URP značajno su pozitivno povezani s tri dimenzije temperamenta: impulzivnost, emocionalnost te aktivnost za dječake i za svu djecu zajedno. U djevojčica rezultati u Upitniku razvojnih problema su značajno pozitivno povezani jedino s dimenzijom aktivnost. Rezultati mogu biti realno stanje za procijenjeni uzorak djece, međutim, oni mogu biti i posljedica specifične metaprocjene koju daju odgajatelji u specifičnim uvjetima dječjeg vrtića.

povezanost; pripremljenost; razlike; škola; temperamentAuthor: Joško Sindik - ; Dječji vrtić Trnoružica u Zagrebu Radmila Basta-Frljić - ; Dječji vrtić Dugo Selo

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents