DRAMSKI IZRAZ NA DRŽAVNIM SUSRETIMA LIDRANO OD 2002. DO 2007. GODINEReport as inadecuate
DRAMSKI IZRAZ NA DRŽAVNIM SUSRETIMA LIDRANO OD 2002. DO 2007. GODINE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Magistra Iadertina, Vol.3 No.1 December 2008. -

Na godišnjoj smotri LiDraNo već četrdesetak godina susreću se učenici iz različitih krajeva Hrvatske kako bi jedni drugima pokazali najbolje pojedinačne i skupne dramske radove koje su uvježbali tijekom protekle školske godine. U ovom radu autorice su najprije popisale sve pojedinačne i skupne nastupe učenika osnovnih škola na državnoj smotri LiDraNo za 2002., 2004., 2005., 2006. i 2007. godinu, kako bi mogle izdvojiti pisce koje učenici zajedno sa svojim voditeljima najčešće odabiru za interpretaciju, škole i voditelje koji sudjeluju više puta na Susretima. Kao najčešću izvođenu autoricu izdvojile su Sanju Pilić i poetske posebnosti skupnih nastupa voditelja Vere Piščević i Alena Barbića.

Povijesni dio susreta, o kojem govore u uvodnom dijelu, nisu brojčano i poimence usustavile već su samo izdvojile osnovna načela na kojima se temelji današnji učenički dramski izraz: kratke scenske igre su zamijenile uobičajene prigodne predstave već osamdesetih godina, zatim su izbacili glumatanje i imitiranje odraslih. Za pojedinačne nastupe predlagali su dijalektalnu poeziju.

Uspoređujući pravila sudjelovanja na susretima iz 1997. i 2007. uočile su promjene u pojedinačnim nastupima. Godine 1997. pojedinačni nastupi su bili ograničeni samo na recitacije, recitale i slobodnu formu, dok se 2007. uz kazivanje poezije i recital pojavljuju nove forme kao što je monolog, monodrama i govor. Razlog tome je pojava novih tekstova koji su se pojavili na dominiraju LiDraNu na svim razinama.

LiDraNo; pojedinačni nastup; skupni nastup; Sanja Pilić; Vera PišćevićAuthor: Teodora Vigato - ; Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru Iris Žuljević -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents