ZANEMARIVANJE – DEFINIRANJE, RIZIČNI ČIMBENICI I POSLJEDICE ZA PSIHOLOŠKI RAZVOJ DJETETAReportar como inadecuado
ZANEMARIVANJE – DEFINIRANJE, RIZIČNI ČIMBENICI I POSLJEDICE ZA PSIHOLOŠKI RAZVOJ DJETETA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Magistra Iadertina, Vol.3 No.1 December 2008. -

Iako je zanemarivanje djece mnogo češće negoli zlostavljanje, a njihove posljedice barem jednako ozbiljne kao i posljedice zlostavljanja, još uvijek nije dovoljno prepoznato i posvećuje mu se manje pažnje nego drugim oblicima zlostavljanja. Zanemarivanje je posljedica interakcije više faktora na nekoliko različitih razina – individualnom, obiteljskom i socijalnom. Izloženost zanemarivanju u djetinjstvu ima razorne posljedice za djetetov razvoj te uzrokuje kratkotrajne i dugotrajne emocionalne, kognitivne, akademske i socijalne poteškoće tijekom cijelog života.

: emocionalne poteškoće; posljedice; psihološki razvoj; rizični čimbenici; zanemarivanje djeceAutor: Kristina Sesar - ; Dom zdravlja Široki Brijeg Damir Sesar - ; Dom zdravlja Široki Brijeg

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados