SUVREMENA STRUJANJA U KOMPARATISTICI - Magistra Iadertina, Vol.3 No.1 December 2008.Reportar como inadecuado
SUVREMENA STRUJANJA U KOMPARATISTICI - Magistra Iadertina, Vol.3 No.1 December 2008. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Magistra Iadertina, Vol.3 No.1 December 2008. -

U radu se daje pregled suvremenih strujanja u komparativnoj književnosti. Autorica kreće od činjenice kako je upravo promjena istraživačkih paradigmi ključno obilježje suvremene komparatistike. Pod promjenom istraživačkih paradigmi podrazumijevaju se imagološka istraživanja, nova orijentacija komparatistike koja se bavi slikama i predodžbama neke zemlje i njezine kulture u drugoj sredini, te pojam interkulturalne povijesti književnosti zajedno s konceptom međuknjiževnih zajednica. Evidentiraju se i dvije nove tendencije u suvremenoj komparatistici: kulturalni studiji i europski studiji. U radu se analiziraju odjeci tih novih strujanja u hrvatskoj povijesti književnosti, ali i njihova korist za daljnje intenzivnije proučavanje hrvatske književnosti

europski studiji; imagologija; interkulturalna povijest književnosti; kulturalni studiji; međuknjiževne zajedniceAutor: Katarina Ivon - ; Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados