FENOMEN BIOLOŠKE AKCELERACIJE I SPOLNI DIMORFIZAM U PRIRASTU VISINE I TEŽINE U UČENIKA SREDNJE ŠKOLE BLATO I VELA LUKAReportar como inadecuado
FENOMEN BIOLOŠKE AKCELERACIJE I SPOLNI DIMORFIZAM U PRIRASTU VISINE I TEŽINE U UČENIKA SREDNJE ŠKOLE BLATO I VELA LUKA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Magistra Iadertina, Vol.3 No.1 December 2008. -

Osnovni cilj rada bio je utvrditi postojanje fenomena biološke akceleracije u tjelesnoj visini i tjelesnoj masi, uspoređujući generacije učenika 1997. i 2007. godine Srednje škole Blato i Vela Luka. Osim toga, cilj je bio utvrditi i spolne razlike u prirastu tjelese visine i tjelesne mase djevojčica i dječaka u prethodno navedenim vremenskim točkama. Korištena je multifaktorska ANOVA za nezavisne uzorke gdje su kao dva kategorička prediktora odabrane varijable razred prvi ili četvrti i godina mjerenja 1997. ili 2007., a kao kriterijska varijabla uzete su prvo tjelesna visina, a potom tjelesna masa. Ispitivanjem je obuhvaćeno 400 učenika 200 dječaka i 200 djevojčica Srednje škole Blato i Vela Luka. Rezultati istraživanja ukazuju da između 1997. i 2007. nije došlo do biološke akceleracije u tjelesnoj visini i tjelesnoj masi ni u djevojčica ni u dječaka. Sekularni trend povećanja tjelesne visine kod djevojčica je manje izražen u odnosu na dječake, a razlog tome je što djevojčice započinju svoj adolescentni zamah rasta već u jedanaestoj godini pa se pretpostavlja da su tada i promjene u njihovoj tjelesnoj visini veće. Uspoređujući 1997. i 2007. godinu dječaci prvog razreda 2007. godine bili su viši u prosjeku za 5,9 cm od dječaka istog uzrasta 1997. godine, a dječaci četvrtih razreda generacije 2007. bili su viši od dječaka četvrtih razreda generacije 1997. u prosjeku za 2,58 cm. Razlika u prosječnoj tjelesnoj masi dječaka prvih razreda 1997. i 2007. godine iznosila je 7,11 kg, a u četvrtih razreda 1997. i 2007. godine 6,52 kg.

U djevojčica rezultati su ukazali da su djevojčice prvog razreda 2007. godine bile u prosjeku više za 0,52 cm od djevojčica istog uzrasta 1997. godine. Djevojčice četvrtih razreda generacije 2007. bile su više od djevojčica četvrtih razreda generacije 1997. u prosjeku za 0,31 cm. Prosječna tjelesna masa u prvom razredu iznosila je 59,30 kg, a u četvrtom razredu 59,08 kg, što ukazuje na smanjenje tjelesne mase za 0,22 kg.

biološka akceleracija; multifaktorska ANOVA; tjelesna masa; tjelesna visina; učeniciAutor: Jelena Cetinić - ; Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru Donata Vidaković-Samaržija - ; Centar za s

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados