PRAVI TVORBENI MOCIJSKI PARNJACI U KAJKAVSKOME KNJIŽEVNOM JEZIKUReport as inadecuate
PRAVI TVORBENI MOCIJSKI PARNJACI U KAJKAVSKOME KNJIŽEVNOM JEZIKU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.34 No.1 April 2009. -

U radu se analiziraju pravi tvorbeni mocijski parnjaci u kajkavskome književnom jeziku. Utvrđuju se sufiksi produktivni u mocijskoj tvorbi u književnoj kajkavštini, njihova učestalost i korelativni parnjaci u kojima se javljaju. Rezultati se uspoređuju s osobitostima mocijske tvorbe u hrvatskome standardnom jeziku.

mocijska tvorba; kajkavski književni jezikAuthor: Barbara Štebih Golub - orcid.org-0000-0003-2192-2947 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents