PRAVI TVORBENI MOCIJSKI PARNJACI U KAJKAVSKOME KNJIŽEVNOM JEZIKUReportar como inadecuado
PRAVI TVORBENI MOCIJSKI PARNJACI U KAJKAVSKOME KNJIŽEVNOM JEZIKU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.34 No.1 April 2009. -

U radu se analiziraju pravi tvorbeni mocijski parnjaci u kajkavskome književnom jeziku. Utvrđuju se sufiksi produktivni u mocijskoj tvorbi u književnoj kajkavštini, njihova učestalost i korelativni parnjaci u kojima se javljaju. Rezultati se uspoređuju s osobitostima mocijske tvorbe u hrvatskome standardnom jeziku.

mocijska tvorba; kajkavski književni jezikAutor: Barbara Štebih Golub - orcid.org-0000-0003-2192-2947 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados