DEIKTIČKA REFERENCIJA I GENERIČKO STRUKTURIRANJE DISKURSAReportar como inadecuado
DEIKTIČKA REFERENCIJA I GENERIČKO STRUKTURIRANJE DISKURSA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.34 No.1 April 2009. -

U radu se analizira uloga deiktičkih obilježivača markera u generičkom strukturiranju diskursa. Najprije se podsjeća da u postojećim tipologijama žanrova diskursa prisutnost deiktičkih obilježivača i drugih tragova subjektivnosti predstavlja važan kriterij za razgraničenje žanrova koji koegzistiraju u određenom društveno-povijesnom okviru unutar određenog tipa diskursa i za deskripciju uvjeta njihove diversifikacije. Zatim se, na primjeru diskursa medijske informacije na čije generičko strukturiranje utječu različite strategije objektivizacije, nastoji pokazati da primjena tog kriterija dobiva svoj puni smisao tek u kombinaciji s kriterijima koji se odnose na tekstualna i situacijska obilježja relevantna za generičko strukturiranje diskursa, a to su, s jedne strane, komunikacijski ciljevi sudionika u interakciji i specifične diskurzivne aktivnosti koje oblikuju relacijski profil tekstualnih struktura i, s druge strane, složenost interakcijskog okvira i stupanj heterogenosti deiktičkih i polifonijskih struktura.

analiza diskursa; deiktičnost; subjektivnost; žanrovi diskursa; medijska informacija; strategije objektivizacijeAutor: Zrinka Šimunić - orcid.org-0000-0002-1834-5395

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados